Arts & Grooves

Juke rf är en förening som vill understöda musik, konst och kultur i Jakobstadsregionen. Vi vill bidra med ett kreativt utrymme och organisera evenemang samt utställningar. Som medlem i Juke rf understöder du Jakobstads kulturliv.

Medlemsavgiften är 30€ per år, alternativt 20€ för 6 månader.  Alla medlemmar får ett personligt medlemskort.

En medlem i föreningen Juke rf berättigas billigare eller gratis inträde till evenemang och workshops, rösträtt i styrelseval samt rätt till deltagande i höst- och vårmöte. Vi erbjuder också möjligheten att ansöka om användning av utrymme i föreningshuset för kreativa ändamål.

Medlemskap

Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk